นพ.สิรวิชญ์ แสงเดือน
โรคหัวใจในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจในเด็ก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ปี 2563
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2565
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
12:00-20:00
พุธ
12:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
12:00-21:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง