นพ.กิตติ ต่อจรัส
โรคเลือดในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2524 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2530 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2532 Certificate in Recombinant DNA Technology for Molecular diagnosis of thalassemia and management of thalassemia, Italy
เวลาออกตรวจ
โรคเลือดในเด็ก
จันทร์
08:00-12:00
อังคาร
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
08:00-14:00
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
08:00-12:00
อังคาร
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
08:00-14:00
อาทิตย์