นพ.กิตติ ต่อจรัส
โรคเลือดในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2524 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2530 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2532 Certificate in Recombinant DNA Technology for Molecular diagnosis of thalassemia and management of thalassemia, Italy
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-12.00
อังคาร
พุธ
08.00-12.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00-12.00
เสาร์
08.00-14.00
อาทิตย์