ผศ.นพ.ชาตรี เรืองฤทธิ์นำชัย
โรคหัวใจในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2528 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2535 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2538 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
โรคหัวใจในเด็ก
จันทร์
08:00-15:00
อังคาร
08:00-15:00
พุธ
08:00-15:00
พฤหัสบดี
08:00-15:00
ศุกร์
08:00-15:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
08:00-17:00
กุมารเวช
จันทร์
08:00-15:00
อังคาร
08:00-15:00
พุธ
08:00-15:00
พฤหัสบดี
08:00-15:00
ศุกร์
08:00-15:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
08:00-17:00