โรคหัวใจในเด็ก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

พร้อมบริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน

ศูนย์หัวใจในเด็ก

จากข้อมูลสถิติทารกแรกเกิด 1000 คน ตรวจพบเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประมาณ 8 คน บางกรณีตรวจพบได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก่อนคลอด หรือตรวจพบภายหลังคลอด โรคหัวใจในเด็กบางชนิด สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ อาจไม่ต้องทำการรักษาเพิ่มเติมใดๆ เพียงแต่ต้องดูแล ระวัง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ตามคำแนะนำของแพทย์ บางรายอาการหนักอาจต้องรักษาโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญโดยตรงเท่านั้น  โรคหัวใจที่พบในเด็กนอกจากโรคหัวใจแต่กำเนิดแล้ว ยังมีโรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังได้อีก ทั้งในเด็กเล็กจนถึงเด็กโต จากสาเหตุต่างๆ  เช่น โรคหัวใจรูห์มาติก  โรคไข้คาวาซากิ โรคลิ้นหัวใจจากการติดเชื้อ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ  ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตได้ ควรได้รับการตรวจและดูแลจากกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ