เวลาออกตรวจ
แผนกกายภาพบำบัด
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ชำนาญการเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00