เวลาออกตรวจ
ศูนย์ระงับปวดและศูนย์กายภาพบำบัด
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ชำนาญการเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการการฝังเข็ม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-17:00
10:00-19:30
09:00-17:00
10:00-19:30
09:00-17:00
09:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00