เวลาออกตรวจ
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ญาดา วิวรรธน์กุศล
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 2,4
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สราพรรณ ณ นคร
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ขวัญฤทัย ชวดเปีย
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • มะเร็งนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งนารีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมารดาและทารกในครรภ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
13:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เพชรรัตน์ เจนคุ้มวงศ์
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00