เวลาออกตรวจ
ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรางคณา วานิชกูล
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00