เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคติดเชื้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14:00-17:00