เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคหัวใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชาญ สุภาพโสภณ
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-20:00
13:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
07:00-20:00