เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคปวดท้อง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
07:00-17:00
07:00-20:00
07:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
08:00-20:00