เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
  • จักษุวิทยา
  • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านจอประสาทตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00