เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคต้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ดิษณ์กร คชไกร
  • จักษุวิทยา
  • ต้อกระจก
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน (Glaucoma)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00