เวลาออกตรวจ
ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้องทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ยุพธิดา วรศรัณย์
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
08:00-13:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.หริรักษ์ ยอดยิ่ง
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00