เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคระบบประสาทและสมองเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ฉัตรชัย ธํารงอาจริยกุล
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14:00-20:00
08:00-16:00