เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคหัวใจเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐพล ว่องวันดี
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00