เวลาออกตรวจ
ศูนย์ทารกแรกเกิด
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนรรจิต วงศ์สีนิล
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4