เวลาออกตรวจ
ศูนย์พัฒนาการเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.พิชานัน สุดใจ
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชุติมน กองสัมฤทธิ์
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-16:00