เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคติดเชื้อเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.กาญจนา วรรณวิไล
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-17:00
12:00-17:00
12:00-20:00
07:00-16:00
07:00-20:00