เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุชาตา ราษฎรวิจิตร
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
09:00-18:00
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐพล สุจิพิธธรรม
  • กุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
11:00-15:00
15:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3