เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.จักรี ธัญยนพพร
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-15:00
09:00-15:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พล อนันตวราศิลป์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อภินันท์ แก้วประดิษฐ์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
17:00-20:00