ห้องเดี่ยวพิเศษ 2

อาคาร 1
บริการเพิ่มเติม
เตียงไฟฟ้า
โซฟา
โทรทัศน์
โทรศัพท์
ชั้นวางของ
ตู้เสื้อผ้า
ตู้เย็น
ไมโครเวฟ
เครื่องทำน้ำร้อน
ตู้เก็บของ
โซฟา bed (เหมาะสำหรับเด็ก)
เครื่องทำน้ำอุ่น
อ่างล้างมือ
Free Wifi 1 Account (3วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 4 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม) ฟรีเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (แจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล)
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
1,800 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
3,200 บาท/วัน
ไม่รวม : ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
เตียงไฟฟ้า
โซฟา
โทรทัศน์
โทรศัพท์
ชั้นวางของ
ตู้เสื้อผ้า
ตู้เย็น
ไมโครเวฟ
เครื่องทำน้ำร้อน
ตู้เก็บของ
โซฟา bed (เหมาะสำหรับเด็ก)
เครื่องทำน้ำอุ่น
อ่างล้างมือ
Free Wifi 1 Account (3วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 4 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม) ฟรีเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (แจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล)
ห้องพักอื่นๆ
ร้านขายของใช้ อาหารและเครื่องดื่ม
ห้อง VIP1
ราคา : 4,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
ห้องเดี่ยวพิเศษ 1
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก 2
ราคา : 3,200 บาท/วัน
อ่านต่อ