ห้องเดี่ยวพิเศษ 1

อาคารหลัก Main Building
บริการเพิ่มเติม
เตียงไฟฟ้า
โซฟา
โทรทัศน์
โทรศัพท์
ชั้นวางของ
ตู้เสื้อผ้า
ตู้เย็น
ไมโครเวฟ
เครื่องทำน้ำร้อน
ตู้เก็บของ
โซฟา bed (เหมาะสำหรับเด็ก)
เครื่องทำน้ำอุ่น
อ่างล้างมือ
Free Wifi 1 Account (3วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 4 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม) ฟรีเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (แจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล)
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,000 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
3,500 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจ พิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
เตียงไฟฟ้า
โซฟา
โทรทัศน์
โทรศัพท์
ชั้นวางของ
ตู้เสื้อผ้า
ตู้เย็น
ไมโครเวฟ
เครื่องทำน้ำร้อน
ตู้เก็บของ
โซฟา bed (เหมาะสำหรับเด็ก)
เครื่องทำน้ำอุ่น
อ่างล้างมือ
Free Wifi 1 Account (3วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 4 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม) ฟรีเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (แจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล)
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง VIP1
ราคา : 4,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง VIP 1 (เด็ก)
ราคา : 4,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก 2
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ