โปรแกรมตรวจสุขภาพ Songkarn Check up : Premium Male (ชาย)

ระยะเวลา : 2 มิถุนายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Songkarn Check up : Premium male (ชาย)

เหมาะสำหรับเพศชายอายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 21 รายการ

 1.  ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรแพทย์ (PE)
 2.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 3.  ตรวจหาภาวการณ์แข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)
 4.  อัลตราซาวด์ช่วงท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
 5.  ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 6.  ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echo Cardiogram)
 7.  ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) พร้อมแจ้งผลโดยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 8.  ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจการมองเห็นระยะมาตรฐาน, ตรวจความดันลูกตาและตรวจวัดลานสายตา
 9.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 10.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 11.  ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)
 12.  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
 13.  ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 14.  ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 15.  ตรวจเลือดคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหารและลำไส้ (CEA)
 16.  ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
 17.  ตรวจเลือดคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 18.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile + LDL)
 19.  ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 20.  ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 21.  ตรวจปัสสาวะทั่วไปโดยสมบูรณ์ (Urine Analysis)

 

📣 📅 แจ้งขยายเวลา อีก 2 เดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
ราคา : 12,500 บาท


ราคา   12,500   บาทSHARE