โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี
Standard Program (< 25 years)

1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
8. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)
9. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest x-ray)


ราคา   1,800   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม Digital Mammogram + Ultrasound breast 2,000 บาท
2. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) 3,000 บาท
3. ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density) สรุปผลการตรวจโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ 1,900 บาท
4. ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocardiogram) 2,900 บาท
5. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep 1,500 บาท
6. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Base 1,300 บาท
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก (HPV Cervista) และตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep 2,400 บาท
8. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) 380 บาท
9. ตรวจหาสารบ่งชี้ในกระเพาะอาหาร และลำไส้ (Cancer Marker for large intestine : CEA) 380 บาท
10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 520 บาท
11. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9) 640 บาท
12. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) 720 บาท
13. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่อย่างละเอียด (CA125+HE4) 2,100 บาท
14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) 200 บาท
15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb) 300 บาท
16. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) 1,400 บาท
17. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) 1,400 บาท
18. อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) 2,400 บาท
19. ตรวจสมรรถภาพของปอด (Pulmonary Function Test) 620 บาท
20. ตรวจสภาพหลอดเลือดหัวใจ และวัดปริมาณคราบหินปูน ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลซ์ (CTA) 17,500 บาท
21. ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมหรือคราบหินปูนในหลฟอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score) 4,000 บาท
22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้จากอุจจาระ (Fecal Occult Blood & Infammation Screening) 1,150 บาท


SHARE