โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี
Standard Program (< 25 years)

1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
8. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)
9. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest x-ray)

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567


ราคา   1,800   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการราคา
1. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม Digital Mammogram + Ultrasound breast1,800 บาท
2. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)3,000 บาท
3. ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density) สรุปผลการตรวจโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ1,995 บาท
4. ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocardiogram)2,900 บาท
5. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep1,800 บาท
6. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Base1,600 บาท
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก (HPV Cervista) และตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep2,400 บาท
8. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)418 บาท
9. ตรวจหาสารบ่งชี้ในกระเพาะอาหาร และลำไส้ (Cancer Marker for large intestine : CEA)418 บาท
10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)572 บาท
11. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)704 บาท
12. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125)792 บาท
13. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่อย่างละเอียด (CA125+HE4)2,510 บาท
14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)220 บาท
15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb)330 บาท
16. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)1,470 บาท
17. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)1,470 บาท
18. อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)2,520 บาท
19. ตรวจสมรรถภาพของปอด (Pulmonary Function Test)620 บาท
20. ตรวจสภาพหลอดเลือดหัวใจ และวัดปริมาณคราบหินปูน ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลซ์ (CTA Coronary Arteries)21,485 บาท
21. ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมหรือคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Coronary Calcium Score)4,211 บาท
22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้จากอุจจาระ (Fecal Occult Blood & Infammation Screening)1,150 บาท


SHARE