โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

เป็นโปรแกรมตรวจดูการทำงานของไต เพื่อป้องกันการเกิดโรคไต ในอนาคตและเฝ้าดูติดตามโรคไตในปัจจุบัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

ใครบ้างที่ต้องตรวจคัดกรองโรคไต

ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • หนังตา ใบหน้า เท้า ขา และลำตัวบวม
 • ปวดบริเวณไต บริเวณบั้นเอวด้านหลัง
 • ปัสสาวะเป็นฟอง
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • และสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพ

 

หรือบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือ มีโรคประจำตัว โดยที่ไม่มีอาการของโรคไตแสดง เช่น

 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคอ้วน
 • คนในครอบครัวมีประวัติโรคไต

 

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต ตรวจอะไรบ้าง

 • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจจากอายุรแพทย์ (Nephrologist)
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ (Electrolyte)
 • ตรวจปัสสาวะเบื้องต้น (Urine Examination)
 • ตรวจปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ (UMA)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ดูลักษณะของไต ท่อปัสสาวะ และ กระเพาะปัสสาวะ (Ultrasound KUB, Ultrasound Kidney Urethra Bladder)

 


ราคา   2,800   บาท


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ คัดกรองโรคไต

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
 2. ดื่มน้ำเปล่าได้เท่านั้นก่อนเจาะเลือด
 3. กลั้นปัสสาวะ ให้ปวดเต็มที่ก่อนทำอัลตร้าซาวด์ราคาดังกล่าว รวมทุกอย่างแล้ว

SHARE