แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ

ระยะเวลา : 28 กรกฎาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

ตับอักเสบ แค่สัมผัสก็เสี่ยง🚫

ป้องกันได้ ด้วยการตรวจคัดกรอง 🦠

 

โรคตับอักเสบ อาจจะดูเหมือนเป็นโรคที่ไกลตัว เพราะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมทั่วไป

แต่ในความเป็นจริงแม้เราจะดูแลสุขภาพดีแค่ไหน ก็ยังมีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ 🚨

 

✅ ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

✅ ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

✅ ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV

✅ ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV

✅ ตรวจระดับเอนไซม์ตับ SGOT

✅ ตรวจระดับเอนไซม์ตับ SGPT

 

*หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทางโรงพยาบาลแล้ว
  2. รายการตรวจไม่ต้องงดน้ำและอาหาร สามารถเข้ารับการตรวจได้เลย
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  4. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ระยะเวลาขายโปรแกรมตั้งแต่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566

ราคา   2,590   บาทSHARE