แพคเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด

ราคา 3,500 บาท

(ราคารวมทุกอย่างแล้ว)


ราคา   3,500   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพคเกจคุมกำเนิด
แพคเกจฝังยาคุมกำเนิด
ราคา
8,500 ฿
แพคเกจคลอดและแพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์
ราคา
19,000 ฿