แพ็กเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพคเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด

ราคา 4,500 บาท

(ราคารวมทุกอย่างแล้ว)


ราคา   4,500   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคุมกำเนิด
แพ็กเกจฝังยาคุมกำเนิด
ราคา
7,000 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์ B
ราคา
19,000 ฿