แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

ราคา 6,300 บาท ต่อ 1 เข็ม

**อัตราค่าบริการดังกล่าว**
รวมค่า ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ **ไม่รวมค่าแพทย์**

  • เด็กหญิง /  เด็กชาย อายุ น้อยกว่า 12 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 0,6 เดือน
  • เด็กหญิง / เด็กชาย อายุ มากกว่า 12 ปี ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน
  • ผู้ใหญ่ ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน

 


ราคา   6,300   บาทSHARE