แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ ฉีด 3 เข็ม

0, 2 ,6 เดือน ราคา 8,500 บาท
ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าเวชภัณฑ์ แล้ว


ราคา   8,500   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์
ราคา
6,300 ฿