แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ ฉีด 3 เข็ม

0, 2 ,6 เดือน ราคา 9,000 บาท
ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าเวชภัณฑ์ แล้ว


ราคา   9,000   บาท



SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ