แพ็กเกจฝากครรภ์ B

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เตรียมรับมือกับ 10 เดือนที่เปลี่ยนแปลง ฝากครรภ์คุณภาพกับ โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ด้วย…แพคเกจฝากครรภ์

ดูแลโดยสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

รายละเอียดแพคเกจฝากครรภ์  B

1. ตรวจและดูแลฝากครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการเจ้าของไข้ ตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์จนคลอด  จำนวน 9 ครั้ง

2. ยาบำรุงครรภ์, วัคซีนป้องกัน บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (วัคซีนรวม 1 เข็ม)

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการฝากครรภ์ครั้งแรก

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด (Rh) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด ABO (Blood Group) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อ HIV (Anti HIV) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL หรือ Syphilis lgG) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย (Hb Typing และ Alpha Thalassemia Screening) จำนวน 1 ครั้ง

รายการตรวจอัลตร้าซาวด์

 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ ในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ จำนวน 2 ครั้ง
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ (อายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์) จำนวน 1 ครั้ง

โดยสูติแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รายการตรวจคัดกรองเบาหวานขนาดตั้งครรภ์

 • ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (50gmGLT) ระหว่างไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจคัดกรองโปรตีนรั่ว และน้ำตาลในปัสสาวะ (Urine Strip Test) ระหว่างการฝากครรภ์ จำนวน 9 ครั้ง
 • ตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (NST : Non Stress Test) ช่วงไตรมาสที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง

เงื่อนไขแพคเกจฝากครรภ์

 • รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ,ค่ายา และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
 • สตรีตั้งครรภ์สามารถใช้บริการแพคเกจฝากครรภ์ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสูตินรีแพทย์ที่ท่านฝากครรภ์ด้วย
 • กรณีแท้งบุตร หลังไตรมาสแรก จะคิดค่าบริการที่ผ่านมาตามจริง และคืนค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการสามารถแบ่งชำระได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล

รายการที่ไม่รวมในแพคเกจ

 • กรณีมีโรคประจำตัว หรือ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ไม่สามารถใช้แพคเกจฝากครรภ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสูตินรีแพทย์
 • ตั้งครรภ์แฝด
 • การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม
 • การตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ภาวะคลอดก่อนกำหนด ตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ ตรวจ Covid-19 ก่อนคลอด เป็นต้น
 • การตรวจภายใน

คำแนะนำการตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (50 gmGLT)

แนะนำให้ตรวจในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ อายุมาก, ผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน หรือ มารดาตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักตัวมาก น้ำหนักตัวขึ้นเร็ว การตรวจคัดกรองจะช่วยให้แพทย์เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และช่วยดูแลให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

การตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ NST

เป็นการตรวจดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจของทารกในครรภ์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ดูการบีบตัวของมดลูกในขณะที่ใกล้ครบกำหนดคลอด ความถี่ในการตรวจจะขึ้นอยู่กับสุขภาพของมารดา และทารกในครรภ์ร่วมด้วย โดยแพทย์จะพิจารณาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม


ราคา   19,000   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็คเกจฝากครรภ์ A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจคุมกำเนิด
แพ็กเกจฝังยาคุมกำเนิด
ราคา
7,000 ฿
แพ็กเกจคุมกำเนิด
แพ็กเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด
ราคา
4,500 ฿