แพคเกจฝังยาคุมกำเนิด

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจฝังยาคุมกำเนิด

ราคา 8,500 บาท

(ราคารวมทุกอย่างแล้ว)


ราคา   8,500   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

31 ปี Happy & Healthy Package
Healthy & Wealthy Package (Female)
ราคา
16,931 ฿
31 ปี Happy & Healthy Package
Smart & Healthy Package (Female)
ราคา
10,931 ฿
แพคเกจคุมกำเนิด
แพคเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด
ราคา
3,500 ฿