แพ็กเกจฝังยาคุมกำเนิด

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

แพคเกจฝังยาคุมกำเนิด

ราคา 7,000 บาท

(ราคารวมทุกอย่างแล้ว)


ราคา   7,000   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็คเกจฝากครรภ์ A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจคุมกำเนิด
แพ็กเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด
ราคา
4,500 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์ B
ราคา
19,000 ฿