แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพคเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน

  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
  • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
  • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
  • ตรวจการทำงานของตับ SGPT
  • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ UA

ราคา   1,500   บาทSHARE