วัคซีนเพื่อลูกรัก 2

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับลูกน้อย ซึ่งยังมีภูมิต้านทานโรคไม่เพียงพอ นอกจากวัคซีนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแล้ว

รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา ได้เพิ่มทางเลือกแพคเกจวัคซีน สำหรับลูกน้อยของคุณ ซึ่งประกอบด้วยวัคซีนเสริมต่างๆเพื่อช่วยให้หนูๆ ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนตามกำหนด

วัคซีนเพื่อลูกรัก 2 (2เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง)

 1. วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิปไวรัสตับอักเสบบี (6 โรค)
 2. วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 1
 3. วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป (5โรค)
 4. วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 2
 5. วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิปตับอักเสบบี (6 โรค)
 6. วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 3 (กรณีแบบ 3 ครั้ง)
 7. วัคซีนไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1
 8. วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
 9. วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป (5 โรค)

ราคา   12,000   บาท


 • รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา เลือกวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานได้ดีกว่าชนิดหยอด
 • ราคานี้รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
 • ไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆได้
 • กรณีมารับวัคซีนไม่ตรงตามนัด ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการให้ หรืออาจงดวัคซีนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็ก โดยไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • แพคเกจวัคซีนนี้ใช้ได้เฉพาะ รพ.สินแพทย์ ลำลูกกาเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE