โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 2

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบสืบพันธุ์สตรี 2

  • ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ Physical Examination by Obstertrics and Gynaecology
  • โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep)
  • อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
  • ตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์ Physical Examination by Surgery
  • ตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมร่วมกับอัลตร้าซาวน์เต้านม  (Digital Mammogram + Ultrasound Breast)

ราคา   5,000   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) 792 บาท
2. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่อย่างละเอียด (CA 125+HE4) 2,510 บาท

“มะเร็งปากมดลูก…เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย ในผู้หญิงไทย และผู้หญิงทั่วโลก ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่กว่า 6,000 รายต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 3,000 รายต่อปี”

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสินแพทย์

  • มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ (Liquid base solution & Thin prep)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง (High risk HPV)
  • พร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV

สตรีวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสตรีที่หมดประจำเดือนแ้ว ควรได้รับการตรวจระบบสืบพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบความผิดปกติจะได้รับการรักษา และคำแนะนำในการดูแลแพทย์เพิ่มเติม


SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคุมกำเนิด
แพ็กเกจฝังยาคุมกำเนิด
ราคา
7,000 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 1
ราคา
3,100 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 3
ราคา
6,500 ฿