โปรแกรมตรวจจอประสาทตาเสื่อมด้วยเทคโนโลยี OCT

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจจอประสาทตาเสื่อมด้วยเทคโนโลยี OCT  (Optical Coherent Topography)

ตรวจสุขภาพตาได้ครบ 4 สาเหตุหลักของโรคตาบอด ต้อหิน ต้อกระจก สายตาผิดปกติ และจอประสาทตาเสื่อม

  • ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
  • ตรวจวัดระยะสายตา สั้น ยาว ตาบอดสี (Visval Accuity)
  • ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ (Auto-Refraction)
  • วัดความดันลูกตา (Tonometer)
  • ตรวตาด้วยเครื่องสแกนจอตา ประสาทตาและขั้วประสาทตา

 


ราคา   2,000   บาท


เทคโนโลยี OCT  (Optical Coherent Topography)

เป็นเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตา ด้วยเลเซอร์ โดยไม่ต้องขยายม่านตา ไม่เจ็บตา และไม่โดนรังสี สามารถค้นหาโรคจอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน และ จอประสาทตา ผิดปกติจากเบาหวานได้


SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 1
ราคา
37,000 ฿
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 2
ราคา
45,000 ฿
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 3
ราคา
76,000 ฿