พญ.ไศลขวัญ ไกรวิทย์
แผนกกุมารเวช, ศูนย์โรคเลือดเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2559
  • วุฒิบัตร โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2561
เวลาออกตรวจ
แผนกกุมารเวช
จันทร์
08:00-19:00
อังคาร
09:00-17:00
พุธ
09:00-17:00
พฤหัสบดี
07:00-14:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-17:00
ศูนย์โรคเลือดเด็ก
จันทร์
08:00-19:00
อังคาร
09:00-17:00
พุธ
09:00-17:00
พฤหัสบดี
07:00-14:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-17:00