พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบต่อมไร้ท่อและเมตบอลิสม
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
15:00-19:00 สัปดาห์ที่ 1,3
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง