พญ.สราพรรณ ณ นคร
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง