พญ.สราพรรณ ณ นคร
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์