พญ.ศศิธร คุณูปการ
ศูนย์ไตเทียม, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไตในภาวะวิกฤติ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ไตเทียม
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
อาทิตย์