พญ.วิศณี ศรีวิศาล
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2542
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
13:00-19:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
13:00-19:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์