พญ.วิศณี ศรีวิศาล
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
09:00-14:00
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
09:00-14:00
เสาร์
อาทิตย์