พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
แผนกกระดูกและข้อ, ศูนย์ผ่าตัดกระดูกมือและจุลศัลยศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
  • วุฒิบัตร อนุสาขาศัยลศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
เวลาออกตรวจ
แผนกกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกมือและจุลศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง