พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกมือและจุลศัลยศาสตร์, แผนกกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • ออร์โธปิดิกส์
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกมือและจุลศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง