พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
แผนกศัลยกรรมกระดูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • ออร์โธปิดิกส์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง