พญ.วรางคณา วานิชกูล
ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2554
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมโรงพยาบาลราชวิถี ปี 2556
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์