พญ.รณิภา ศิริบูรณะ
ศูนย์โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, แผนกตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จอตาและวุ้นตา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการจอตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-13:00
อาทิตย์
แผนกตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-13:00
อาทิตย์