พญ.ยุพธิดา วรศรัณย์
ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้องทางเดินน้ำดี และตับอ่อน, แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2558
  • Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP) โรงพยาบาลราชวิถี
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้องทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-13:00
แผนกศัลยกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-13:00
บทความที่เกี่ยวข้อง