พญ.ยิ่งทิพย์ พันธ์พิเชฐ
แผนก X-RAY, แผนก X-RAY
เวลาออกตรวจ
แผนก X-RAY
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
พุธ
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
แผนก X-RAY
จันทร์
อังคาร
พุธ
08:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 2,4
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง