พญ.มัสชุลี ก่อเกิด
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2564
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์