พญ.มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
ศูนย์โรคหัวใจ, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2553
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2555
  • ประกาศนียบัตร (NBE) Examination of Special Competence in Adult Echocardiography ปี 2561
  • ประกาศนียบัตร (MAYO CLINIC) In recognition of advanced training Echo Research ปี 2560-2561
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคหัวใจ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง