พญ.มนัญยา ชาครานนท์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2554
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
09:00-18:00
เสาร์
อาทิตย์