พญ.ภัทรวัลลิ์ บำรุงศักดิ์ศิลป์
แผนก X-RAY
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • รังสีแพทย์ชำนาญการด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
  • วุฒิบัตร รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
บทความที่เกี่ยวข้อง