พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็ก, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็ก
จันทร์
09:00-16:00
อังคาร
07:00-17:00
พุธ
07:00-14:00
พฤหัสบดี
09:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-18:00
แผนกกุมารเวช
จันทร์
09:00-16:00
อังคาร
07:00-17:00
พุธ
07:00-14:00
พฤหัสบดี
09:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-18:00